Monday, 11 April 2011

Doa untuk saudara/i ku

Bismillahirrahmanirrahiim
Alhamdulillahirabbil
'alamiin
Allahumma Shalli 'Alaa
Sayyidina Muhammad Wa
'Alaa 'Alii Sayyidina
Muhammad.
Yaa Allah, sesungguhnya
ini adalah malam-Mu
yang telah menjelang dan
siang-Mu yang tengah
berlalu serta suara-suara
penyeru-Mu, maka
ampunilah kami.
Ya Allah, jauhkanlah kami
dari kesalahan-kesalahan
kami sebagaimana telah
Engkau jauhkan antara
Timur dengan Barat. Ya
Allah bersihkanlah diri
kami dari kesalahan-
kesalahan sebagaimana
telah Engkau bersihkan
baju putih dari kotoran.
Ya Allah, cucilah diri kami
dari kesalahan-kesalahan
kami dengan air, es, dan
embun."
Yaa ad-Darr, Engkau
pemilik dari segala
penyakit, sembuhkanlah
saudara-saudara kami
yang sakit, jadikanlah
sakitnya kifarat menuju
kesucian jiwanya, Yaa
Razzaq, Engkau pemilik
kunci segala rezeki,
lapangkanlah rejeki
saudara-saudara kami
yang kesulitan, Ya Allah,
Kami berlindung
kepadaMu dari
menghilangnya
nikmatMu, berpindahnya
keselamatanMu,
kedatangan adzabMu
yang tiba-tiba, dan dari
segala kemurkaan-Mu.
Amin
Yaa Rahman Yaa Rahiem
Yaa Rabbul 'alamin, beri
kami kekuatan menjalani
hari ini, sebagaimana
Engkau memberikan
kekuatan semangat
kepada Rasul kami.
Dengan namaMu aku
berbaring, dengan
namaMu aku bangkit,
Jika Engkau tahan jiwaku,
maka rahmatilah ia, dan
jika Kau biarkan nyawaku
hidup maka jagalah ia
dengan apa yang
dengannya Engkau
menjaga hamba-
hambamu yang shalih.
Yaa Muhyi, Engkau yang
memberi kehidupan, Kau
yg menurunkan hujan,
jadikanlah itu rahmat
bagi kami.
Yaa Aziz, Yaa Rabb,
jadilah pelindung kami,
tariklah kami dari
kegelapan menuju ke
dalam cahayaMu, seperti
Engkau menganugerahi
kami dengan Cahaya
matahari pagi yang
begitu cerah ini,
tuntunlah kami dari pagi
ini sampai sore nanti ke
jalan yang lurus, seperti
Engkau menuntun
jalannya matahari dari
masyrik sampai
maghrib.... Taqabbal ya
Aziz, taqabbal ya Kariem
Yaa Rabb al Falq, lindungi
kami dari kejahatan yang
dibawa malam, karena
Engkaulah penguasa
malam, Yaa Rabb yang
memiliki keluasan
rahmat, terimalah kami
dihadapanmu malam ini,
sambutlah kami sebagai
hamba yang Engkau
Ridhai dan kami ridha
kepada Engkau, baik
Engkau kembalikan
maupun Kau tahan jiwa
kami. Yaa Aziz, Yaa
Hakim.
Ya 'aliy, ya adzim, ya
halim, ya alim anta rabbi,
tundukkan lautan
kehidupan kami seperti
Kau tundukan lautan
pada nabi Musa,
tundukan api amarah
kami seperti Kau
tundukkan api pd nabi
Ibrahim, tundukkan
kekerasan hati kami
seperti Kau tundukkan
Besi pd nabi Daud,
tundukan bisikan nafsu
kami seperti Kau
tundukan angin & Jin pd
nabi Sulaiman wahai
Tuhan yg kekuasaannya
meliputi segala sesuatu,
Kaf, Ha' Ya' 'Ain Shad.
Ya Allah! Tunjuki kami
sebagaimana orang yang
telah Kau beri petunjuk,
lindungi kami
sebagaimana orang yang
telah Engkau lindungi,
sayangilah kami
sebagaimana orang yang
telah Engkau sayangi.
Berkahi apa yang Kau
berikan kepada kami,
jauhkan kami dari
kejelekan yang Kau
takdirkan, sesungguhnya
Engkau yang
menjatuhkan qadha.
Sesungguhnya orang yang
Kau bela tidak akan
terhina, dan yang Kau
musuhi tidak akan mulia.
Ya tuhan kami, mudahkan
segala urusan kami,
hingga tenang hati &
tubuh kami, bersama
kedamaian dan kebajikan
dlm urusan agama dan
dunia kami. Dan jadilah
teman perjalanan kami,
jadilah pelindung rakyat
kami dan padamkan
wajah-wajah musuh kami
dan palingkan wajah
mereka sehingga tidak
bergerak kearah kami.
Yaa Allah, Engkau yang
menidurkan kami di
malam hari dan Engkau
mengetahui apa yang
kami kerjakan di siang
hari, dan Engkau
bangunkan kami di siang
hari, maka sempurnakan
umur kami yang telah
Kau tentukan, agar kami
kembali kepadaMu
dengan sempurna dan
masukkan kami sebagai
orang yang berbakti.
Yaa Rabbana... Engkau
Istirahatkan kami dalam
tidur kami, Engkau
lindungi kami dengan
malam-malam kami,
maka berkahilah siang
kami untuk mencari
penghidupan.
Ya allah, sepanjang hari
ini Engkau limpahkan
kepada kami kenikmatan,
kesehatan dan
perlindungan, maka
sempurnakanlah
kenikmatan, kesehatan
dan perlindunganmu di
dunia dan di akhirat.
Aamiin... Aamiin.., Ya
Rabbal 'alamiin
*Hak cipta milik Allah
Swt, karenanya jika
dalam tulisan ini terdapat
kebenaran dan
kemaslahatan, maka
dianjurkan untuk
menyebarluaskannya
sebagai amal jariyah.
Tanpa perlu izin dari
penulisnya.
Jazakumullahu khairan
katsiran*

No comments:

Post a Comment